Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” năm 2018.

Thứ năm, 17/05/2018, 17:15 GMT+7

Ngày 07 tháng 02 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 314/KH-SKHCN về thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” (Dự án) năm 2018.

Theo đó, trong năm 2018, Dự án sẽ thực hiện các nội dung chính  như sau:

  • Thống kê danh mục doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cần nâng cao năng suất chất lượng của Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp về các nội dung liên quan Dự án.
  • Thông tin và tuyên truyền về Dự án.
  • Tổ chức Hội nghị; Tập huấn về các hệ thống quản lý, công cụ năng suất, chứng nhận sản phẩm; Phổ biến về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
  • Tổ chức triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
  • Hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo (bao gồm tham gia hình thành doanh nghiệp kiểu mẫu (mô hình điểm), đánh giá hiệu quả chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo)
  • Hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Trong đó, nội dung hỗ trợ Hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo được thực hiện theo hình thức xét chọn/ tuyển chọn nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời các tổ chức, đơn vị, cá nhân đăng ký tham gia các nội dung của Dự án năm 2018.

Mọi chi tiết xem trên website của Sở Khoa học và Công nghệ www.dost.hochiminhcity.gov.vn và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng www.chicuctdc.gov.vn


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến