Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Triển khai thực hiện Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đối với các tổ chức, doanh nghiệp đã được Hội đồng tư vấn xét chọn/ tuyển chọn năm 2018.

Thứ năm, 17/05/2018, 17:17 GMT+7

Ngày 09 tháng 05 năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) ban hành Kế hoạch số 391/KH-TĐC về Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đối với các tổ chức, doanh nghiệp đã được Hội đồng tư vấn xét chọn/ tuyển chọn năm 2018.

Theo đó, Chi cục sẽ thực hiện các nội dung chính như sau:

  • Lập danh sách tổ chức, doanh nghiệp được kiểm tra, giám sát.
  • Thông báo việc kiểm tra, giám sát cho các đơn vị được kiểm tra, giám sát.
  • Thực hiện việc kiểm tra, giám sát.
  • Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Mục tiêu của việc Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2018 đã được Chi cục trưởng Chi cục phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm nắm bắt nội dung, tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ; Đánh giá tiến độ thực hiện so với kế hoạch tại thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ; Là cơ sở để nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ.


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến