Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng, sản phẩm hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu tại Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Thứ sáu, 05/04/2019, 14:13 GMT+7

Thực hiện theo nội dung Công văn số 2810/TĐC-QLCL ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính và hướng đến phục vụ khách hàng tốt hơn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) thông báo đến các tổ chức, cá nhân về triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu được thực hiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia như sau:

 Các tổ chức, cá nhân có liên quan đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu tại Cổng thông tin một cửa quốc gia có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn tại địa chỉ: http://vnsw.gov.vn/ Tab Triển khai cơ chế một cửa của Bộ Khoa học và Công nghệ/ Tab Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc website Chi cục: http://chicuctdc.gov.vn/ Tab Thủ tục hành chính/ Tab Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại cổng thông tin một cửa quốc gia/ Tab Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc có thể liên hệ trực tiếp Bộ phận Một cửa - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo địa chỉ số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM; ĐT: (028) 39307204 để được hướng dẫn cụ thể.


Nguồn: Phòng Quản lý Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến