Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Từ 01 tháng 7 năm 2018, cột đo xăng dầu phải gắn thiết bị in hoá đơn

Thứ tư, 28/02/2018, 10:06 GMT+7

     Theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, cột đo xăng dầu phải có thiết bị in chứng từ bán hàng để in và cung cấp chứng từ cho khách hàng. Vì vậy, từ ngày 01/7/2018, chỉ các cột đo xăng dầu sản xuất, nhập khẩu có thiết bị in chứng từ (đã được phê duyệt mẫu và kiểm định theo quy định) mới được đưa vào sử dụng trong mua bán xăng dầu; các quyết định phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu chưa có thiết bị in chứng từ sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

     Thiết bị in chứng từ bán hàng phải bảo đảm các yêu cầu: Các thông tin bắt buộc in trên chứng từ bán hàng gồm: Tên cơ sở bán hàng, địa chỉ; kiểu, ký hiệu, số Serial của cột đo xăng dầu; phút, giờ, ngày, tháng, năm bán hàng; loại xăng dầu, số lượng, đơn giá, tổng số tiền xăng, dầu đã bán; Không có cơ cấu, chức năng tác động làm thay đổi thông tin in trên chứng từ bán hàng, thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường của cột đo xăng dầu.

     Thông tư 15/2015/TT-BKHCN không quy định cụ thể “phải gắn thiết bị in chứng từ cho mỗi cột đo xăng dầu” và cũng không quy định cụ thể “phải in chứng từ sau mỗi lần bơm xăng dầu cho khách hàng”. Vì vậy, trường hợp có nhiều cột đo xăng dầu tại một địa điểm có thể sử dụng chung thiết bị in chứng từ cho nhiều cột đo xăng dầu nhưng không được gây nhầm lẫn cho khách hàng.

     Đối với cột đo xăng dầu đã được sử dụng, sau khi được cải tiến và có thiết bị in chứng từ theo mẫu được phê duyệt, phải kiểm định lại theo quy định.

     Tính đến ngày 30/01/2018 đã có 17 cơ sở sản xuất, nhập khẩu đã có hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu có chức năng in (Danh sách cơ sở sản xuất, nhập khẩu đã có hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu có chức năng in được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa chỉ: http://www.tcvn.gov.vn, hoạt động TCĐLCL, chuyên mục “Quản lý đo lường”)./.


Nguồn: Phòng Quản lý Đo lường Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến