Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Xây dựng khung đào tạo về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo

Thứ năm, 04/04/2019, 14:44 GMT+7

   Ngày 29 tháng 03 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 557/KH-SKHCN về triển khai thực hiện “Xây dựng khung đào tạo về năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo” năm 2019.

   Mục tiêu của chương trình nhằm xây dựng chương trình đào tạo các hệ thống quản lý/ công cụ cải tiến năng suất chất lượng/ tiêu chuẩn sản phẩm/ đổi mới sáng tạo cho từng loại hình, nhóm đối tượng lĩnh vực/ ngành nghề  cụ thể (ưu tiên 04 ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố và các doanh nghiệp thuộc nhóm còn lại).

   Kế hoạch được triển khai từ tháng 03 năm 2019. Đối tượng tham gia bao gồm: Trường, Viện, Hiệp hội, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ, Đơn vị sự nghiệp.

   Đây là một nội dung thực hiện thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

   Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Kế hoạch.

Xem thông tin đầy đủ: Tại đây


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến