Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Kết quả thực hiện mục tiêu của Kế hoạch triển khai ISO năm 2019

Thứ tư, 20/11/2019, 09:29 GMT+7

  Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 về Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO năm 2019 với 04 mục tiêu cụ thể, trong đó có 03 mục tiêu do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện. Kết quả thực hiện mục tiêu năm 2019 như sau:

  Mục tiêu 1: 95% thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công bố của các cơ quan hành chính nhà nước (các Sở/ban/ngành, Ủy ban nhân dân quận/huyện) được công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. Kết quả đạt 111%.

  Mục tiêu 2: 90% thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công bố của Ủy ban nhân dân phường/xã/thị trấn được công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. Kết quả đạt 95%.

  Mục tiêu 3: 70% các Sở/ban/ngành, UBND quận/huyện thuộc danh sách các cơ quan thực hiện đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 hoàn tất việc chuyển đổi áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Kết quả đạt 76%.

  Hiện nay, các cơ quan đang phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố rà soát các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình UBND Thành phố ban hành. Sau đó, các cơ quan sẽ thực hiện công bố lại HTQLCL theo TCVN ISO 9001.


Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến