Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Thực hiện cải tiến theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ năm, 25/06/2020, 17:01 GMT+7

Điều khoản 10 theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bắt đầu với một phần mới mà tổ chức phải xác định và nhận dạng các cơ hội cải tiến như các quá trình cải tiến để nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Ngoài ra còn tìm kiếm các cơ hội để cải thiện các quy trình, sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là yêu cầu của khách hàng tương lai.

Do phương thức mới của việc xử lý các hành động phòng ngừa nên không còn yêu cầu hành động phòng ngừa trong điều khoản này. Tuy nhiên, có một số yêu cầu hành động khắc phục mới. Trước tiên là để đối phó với sự không phù hợp và thực hiện các hành động khi áp dụng, kiểm soát, khắc phục sự không phù hợp và giải quyết hậu quả. Thứ hai là để xác định xem sự không phù hợp tương tự tồn tại hoặc có thể sẽ xảy ra.

Yêu cầu về cải tiến thường xuyên đã được mở rộng để đảm bảo tính phù hợp và đầy đủ của Hệ thống quản lý chất lượng, cũng như tính hiệu lực của hệ thống nhưng không có quy định cụ thể cách tổ chức đạt được điều đó.

Sự thay đổi này đã kéo theo một số thay đổi trong thuật ngữ được thể hiện như sau:

 

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

Sản phẩm

Sản phẩm và dịch vụ

Ngoại lệ

Không sử dụng

Đại diện lãnh đạo

Không sử dụng

Tài liệu, hồ sơ, sổ tay chất lượng, thủ tục

Thông tin dạng văn bản

Môi trường làm việc

Môi trường cho sự vận hành các quá trình

Phương tiện giám sát và đo lường

Nguồn lực giám sát và đo lường

Sản phẩm mua vào

Sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bên ngoài

Nhà cung cấp

Nhà cung cấp bên ngoài


Người viết : Nguồn: Phòng Quản lý Năng suất Chất lượng

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến