Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2008 VÀO CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Thứ năm, 21/04/2016, 13:54 GMT+7

1. Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Xem nội dung văn bản tại đây

2. Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Xem nội dung văn bản tại đây

3. Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Xem nội dung văn bản tại đây

4. Quyết định số 2523/QĐ-UBND 15/5/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch triển khai ISO điện tử thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động  của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Xem nội dung văn bản tại đây

 


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất
Người viết : Võ Thị Kim Ngọc

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến