Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hiệu quả về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ hai, 02/04/2018, 10:47 GMT+7

     Tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2018, trên địa bàn Thành phố, có 56 cơ quan hành chính nhà nước (bao gồm 19 sở/ngành, 24 quận/huyện, 8 chi cục, 3 ban, 2 cơ quan ngành dọc) đã hoàn tất việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001. Tỷ lệ phường/xã/thị trấn đã thực hiện công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001 là 95% (307/322 đơn vị).

     Nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch và hoạt động có hiệu quả theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính chung của thành phố, thời gian qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức nhiều buổi tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ về HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho các cán bộ, công chức của các sở/ngành, UBND quận/huyện trên địa bàn thành phố.

     Công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của các cơ quan hành chính nhà nước đã đạt được những kết quả tích cực. Lãnh đạo điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất. Cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc, tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả nhờ việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng, thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình đúng nơi, đúng thẩm quyền của người phê duyệt.

     Kết quả áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin (ISO điện tử) vào trong việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã làm cho việc luân chuyển và xử lý hồ sơ trong nội bộ cơ quan một cách rành mạch và rõ ràng hơn, thời gian giải quyết nhiều loại hồ sơ đã được rút ngắn hơn nhiều so với thời gian theo quy định

     Trong năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng dự kiến sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra 30 cơ quan nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến