Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hướng dẫn cụ thể việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các loại thủ tục hành chính.

Thứ hai, 24/09/2018, 05:08 GMT+7

     Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thì đơn vị phải xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

     Thủ tục hành chính được cơ quan đưa vào xây dựng và áp dụng trong HTQLCL là các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân và được công bố theo quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 3 Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg).


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Các tin khác :


Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến