Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Hướng dẫn về tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận khi chuyển đổi áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ năm, 08/11/2018, 09:43 GMT+7

Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 3003/BKHCN-TĐC về việc hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Theo đó, tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận được hướng dẫn như sau:

Các tổ chức, chuyên gia đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá, thẻ chuyên gia tư vấn, đánh giá theo phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg) được thực hiện hoạt động tư vấn, đánh giá theo phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận, thẻ chuyên gia đã cấp.


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến