Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Thứ ba, 17/07/2018, 14:52 GMT+7

   Ngày 21 tháng 02 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 419/BKHCN-TĐC về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước như sau:

  • Đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: nghiên cứu, áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
  • Đối với các cơ quan, tổ chức đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thì các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch chuyến đổi việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.

   Điểm ưu việt của ISO 9001:2015 là tập trung vào phân tích được bối cảnh của tổ chức, từ đó nhận diện và kiểm soát tốt các rủi ro nhằm đưa ra định hướng, chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn. Bên cạnh đó, hệ thống này cũng giúp giảm bớt các thủ tục giấy tờ, giúp các tổ chức áp dụng một cách linh hoạt và tinh gọn về mặt hệ thống.

   Việc chuyển sang phiên bản ISO 9001:2015 nhằm từng bước cải tiến nền hành chính, hệ thống hóa quá trình xử lý công việc hợp lý, khoa học. Đồng thời, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến