Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 SO VỚI TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

Thứ hai, 16/07/2018, 15:36 GMT+7

    Phiên bản mới ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15 tháng 09 năm 2015 (thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008). Đây được xem là lần thay đổi mạnh mẽ nhất trong lịch sử các lần thay đổi của ISO.

    Về cấu trúc, ISO 9001:2015 có một cấu trúc rõ ràng và chặt chẽ hơn, gồm 10 điều khoản tương ứng với chu trình PDCA. Với nền tảng là HTQLCL 9001, các Hệ thống khác cũng sẽ thay đổi theo cấu trúc này, đảm bảo sự tích hợp dễ dàng và thống nhất hơn trong một doanh nghiệp.

   Về quy tắc quản lý chất lượng, có 7 quy tắc quản lý chất lượng, thay cho 8 quy tắc như phiên bản ISO 9001:2008.

   Về thuật ngữ: có 69 thuật ngữ mới được đưa vào phiên bản ISO 9001:2015 với bố cục cụ thể hơn, dễ hiểu hơn và phạm vi sử dụng linh hoạt hơn.

   Ngoài những thay đổi về cấu trúc so với phiên bản cũ, ISO 9001:2015 có những thay đổi ở tất cả các điều khoản, điển hình là nội hàm tại các Điều khoản 4, 5, và 6.

   Điều khoản 4. Bối cảnh của tổ chức: Điều khoản này yêu cầu doanh nghiệp phải xác định “bối cảnh” bên trong và bên ngoài để đánh giá chúng ảnh hưởng đến doanh nghiệp mình như thế nào (4.1)

   Phiên bản mới cũng yêu cầu hiểu biết mong đợi của các bên liên quan (4.2) như: Nhân viên, nhà đầu tư, khách hàng; Nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, đối thủ…

   Điều khoản 5. Vai trò lãnh đạo: Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết của mình đối với hệ thống quản lý chất lượng thể hiện qua yêu cầu “tự chịu trách nhiệm”… đảm bảo tính cam kết của lãnh đạo…

   Phiên bản mới không còn đòi hỏi đại diện lãnh đạo (QMR trong phiên bản cũ) với mong đợi rằng: lãnh đạo phải trực tiếp điều khiển hệ thống quản lý chất lượng (QMS).

   Điều khoản 6. Hoạch định QMS với quản lý rủi ro: Đây có lẽ là phần quan trọng nhất, và là tư duy cốt lõi trong lần thay đổi toàn diện này của tổ chức ISO thế giới, bao trùm từ HTQLCL ISO 9001 đến các Hệ thống khác. Yêu cầu được đặt ra là các doanh nghiệp cần nhận diện và có phương án xử lý rủi ro.

   Theo quy định, các tổ chức được chứng nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 có 3 năm kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành để chuyển đổi sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Điều này có nghĩa Giấy chứng nhận theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 chỉ có thể được cấp kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2015. Các tổ chức vẫn có thể tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn cũ và tất cả Giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực sau ngày 14 tháng 09 năm 2018.

   Đối với cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, thực hiện Công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21 tháng 2 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 thì:

- Đối với các cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng, áp dụng HTQLCL: nghiên cứu, áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Đối với các cơ quan, tổ chức đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008: căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến