Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Tình hình công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đến hết tháng 8 năm 2018 tại các đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ ba, 18/09/2018, 17:09 GMT+7

    Cho đến ngày 07 tháng 9 năm 2018, đã có 43/45 đơn vị (19 sở/ngành, 24 quận/huyện) thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, chiếm tỷ lệ 95%, trong đó có 11 đơn vị thực hiện công bố lại; 8/9 đơn vị khối Chi cục thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, chiếm tỷ lệ 88 %;  3/5 đơn vị khối Ban thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, chiếm tỷ lệ 60 %; 2/4 đơn vị khối cơ quan ngành dọc thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, chiếm tỷ lệ 50 %.

    Ngoài ra, số lượng phường/xã/thị trấn đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001 là 307/322, chiếm tỷ lệ 95,34 %.

    Sở Khoa học và Công nghệ đã gửi văn bản nhắc nhở một số đơn vị còn lại hoàn tất việc công bố HTQLCL phù hợp ISO 9001 cho năm 2018.

(Đính kèm danh sách các đơn vị công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001)./.


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến