Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Tình hình kiểm tra ISO 6 tháng đầu năm 2018 tại một số đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ ba, 17/07/2018, 14:48 GMT+7

   Thực hiện Kế hoạch số 932/KH-SKHCN ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001 trên địa bàn Thành phố năm 2018, Đoàn kiểm tra gồm Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) đã tiến hành kiểm tra tại 12 đơn vị là UBND các quận/huyện, một số Sở ngành và Văn phòng UBND Thành phố.

   Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị được kiểm tra đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL phù hợp với TCVN ISO 9001, thuê các tổ chức tư vấn, mở các lớp đào tạo cho cán bộ, công chức trong đơn vị, học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị khác… từ đó đạt được những mục tiêu đề ra trong quá trình thực hiện công việc như rút ngắn được số ngày giải quyết hồ sơ, thường xuyên cập nhật văn bản mới, thống kê những lỗi phát sinh kịp thời báo cáo cho ban lãnh đạo của đơn vị để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục…

   Ngoài ra, một số đơn vị đang tiến hành xây dựng lộ trình chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo Công văn số 491/BKHCN-TĐC ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ đúng thời hạn đã quy định.

   Sở KHCN phối hợp cùng Sở TTTT sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra cho 18 đơn vị còn lại trong kế hoạch đã ban hành dự trù đến hết tháng 9 năm 2018./.


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến