Liên kết Website
Thống kê truy cập
 

Tình hình thực hiện ISO hành chính công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến hết tháng 8 năm 2018

Thứ ba, 18/09/2018, 17:05 GMT+7

    Căn cứ Kế hoạch số 932/KH-SKHCN ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của 27/30 đơn vị.

    Kết quả, hầu hết các đơn vị đều nỗ lực trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL). Việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn; các quy trình được cụ thể hoá, xác định rõ trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, giúp cán bộ, công chức, tổ chức thực hiện công việc khoa học, nghiêm túc hơn...

   Tuy nhiên, ở một số đơn vị việc áp dụng ISO còn mang tính hình thức, nhiều thủ tục/quy trình được xây dựng nhưng chưa có tính hiệu lực, việc đánh giá nội bộ chưa thật sự trở thành công cụ cải tiến HTQLCL của lãnh đạo đơn vị. Bên cạnh đó, công chức phụ trách ISO thường xuyên luân chuyển công tác, văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên thay đổi…dẫn đến việc thực hiện còn có những hạn chế nhất định.

   Đoàn kiểm tra đã đề nghị các đơn vị được kiểm tra thực hiện khắc phục những điểm chưa phù hợp, báo cáo bằng văn bản kèm theo hồ sơ chứng minh gửi về Sở KHCN theo thời hạn nêu trong biên bản kiểm tra.

   Dự kiến việc kiểm tra sẽ kết thúc trước ngày 15 tháng 9 năm 2018./.


Nguồn: Phòng Phát triển Năng suất

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến